V Chorvátsku bolo super!

Všetko sa to začalo v sobotu o 20 00 hod. Nasledovala dlhá a vyčerpávajúca cesta na juh k Jadranskému moru. Keď sme v nedeľu o 11 00  dorazili na miesto určeného pobytu, vítala nás malebná dedinka menom Komarna. Pocítili sme radosť a príjemný pocit v srdci, pretože aj počasie nás vítalo s otvorenou náručou.

Deviataci na našej škole

Žiaci  9. ročníka  zo 4. základnej školy na Haličskej ulici v Lučenci  sa zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽaZ) na našej škole. My, žiaci SZŠ pod vedením PhDr. Drugdovej  sme pre nich pripravili stanovištia, na ktorých si  nie len teoreticky, ale aj prakticky vyskúšali ako sa správne poskytuje prvá pomoc a otestovali si  aj svoje teoretické vedomosti z dopravnej výchovy a na  odborných prednáškach si ,,vyskúšali“ podávanie Adrenalínu v podobe Epi Pen injekcie pri anafylaktickom šoku.

Deň športu

Radosť zo športu na úvod školského roku ukázali študenti našej školy v plnej miere. Aj keď s jednodňovým posunom kvôli daždivému počasiu, to bol ďalší „super deň“ plný slnka, energie, antuky , blata, ale hlavne úžasnej zábavy . Takto vyzeral 7. september – ďalší ročník Športového dň SZŠ. Do jednotlivých disciplín boli zapojení dievčatá aj chlapci zo všetkých tried, ale aj učitelia v pozícii  „fair play“  rozhodcov.  Súťažilo sa  v  klasických disciplínach ako volejbal, elektronické šípky, štafetový beh, ale aj v netradičných „športoch“ – beh vo vreci, tlačenie valca

Začiatok školského roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie dverí SZŠ v školskom roku 2016-2017 sa uskutoční pondelok 5. 9. 2016 o 7.30 hod.  Vaši učitelia budú v duchu hodnotiť najvkusnejšie, najslušnejšie, najvhodnejšie a najkrajšie oblečenú triedu.cheeky POZOR!!! Vaša fotka sa na vás bude usmievaťdevil na chodbe po celý rok.

Poznámka redakcie: Nevykúpte všetky kvety v kvetinárstvach. Nechajte aj pre študentov iných škôl.

Hurá prázdniny...

Zvládli sme to...30.jún, dlho očakávaný  deň... prázdniny začínajú, ďalší školský rok za nami, pre niekoho ľahký pre iných ťažší, ale plný nových informácií, skúseností a zážitkov, ktoré vystrieda letný oddych a relax.

Arbeit macht frei? Neveríme...

Práca oslobodzuje - slová "nadčloveka", boli jednými z prvých, ktoré odzneli z úst sprievodkyne. Nezostávalo nič iné len pokrútiť hlavou a pochopiť prečo bolo písmeno B otočené naopak.

KOŽAZ ZŠ Vajanského na našej škole

Žiaci 8. a 9. ročníka  zo základnej školy Vajanského v Lučenci  sa zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) na našej škole. My, žiaci SZŠ pod vedením PhDr. Drugdovej  sme pre nich pripravili stanovištia, na ktorých si  vyskúšali ako sa správne poskytuje prvá pomoc,

Slnečný volejbal ...

... tak možno nazvať už 9. ročník  volejbalového turnaja dievčat a chlapcov o pohár riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, ktorý sa konal 22. júna 2016 na antukových ihriskách.

Zachrániť zdravie, zachrániť život

Prešlo znovu pár mesiacov a v priestoroch našej  školy v B- budove sa opätovne uskutočnilo darovanie krvi. Až 39  našich spolužiakov, učiteľov a priateľov školy darovalo veľké množstvo krvi rôznych skupín dňa 21.6.2016.

Syndicate content