Veľká sláva

Stredná zdravotnícka škola Lučenec si   pripomenula 70. výročie svojho vzniku celoslovenskou konferenciou s názvom Budúcnosť zdravotníckych škôl na Slovensku. Školu navštívilo takmer sto hostí. Pre každého bola pripravená taštička s prezentmi a publikáciou približujúcou jeden školský rok na lučenskej zdravotke. Okrem odborného programu bola pre hostí pripravená prehliadka školy a samozrejme občerstvenie. Témou prednášok bolo interaktívne vyučovanie  v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch, elektronizácia školskej administratívy,

Na mokrých cestičkách víťazne

Chladné a sychravé počasie nás 11. októbra 2016 privítalo v mestskom parku, kde bola pripravená trať na obvodné kolo v cezpoľnom  behu.

Liečiť či neliečiť tabletkami?

Očakáva sa, že my zdravotníci najlepšie vieme, čo je pre človeka, respektíve pre pacienta to najlepšie.
Či už pri bolestiach, zápaloch, ochoreniach orgánov alebo pohybového aparátu či iných nepríjemnostiach, ktoré nám nadelí život. Pretože zistíme diagnózu, povieme prognózu, poprípade následnú terapiu.

„Pondelkový odber“

V pondelok 10.10. sme sa vybrali darovať krv atypicky. Prečo atypicky? Pretože Hematologicko-transfuziologické oddelenie v Lučenci má odberový deň v stredu. Keďže nás bolo nahlásených 30 darcov HTO súhlasilo s pondelkovým odberom.

Dôstojnosť v zdraví a v chorobe

 - tieto slová boli vytlačené na informačných letákoch Ligy za duševné zdravie SR, ktorá už 15 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu. Informačná kampaň upozorňuje na to, že o ľudskej dôstojnosti sa nepochybuje, ale pre chorých nie je vždy samozrejmosťou.

Srdce – druhý mozog

Srdce, najdôležitejší orgán človeka, ktorý nepresahuje veľkosť ľudskej päste. Vďaka jeho činnosti môže človek žiť vlastný život a prežívať každý deň inak. No čomu vďačí srdce, že funguje správne tak, ako má?

POSOLSTVO ĽUDSKOSTI OD NÍLU

27. septembra nás navštívila misionárka Beautrice Hauser, ktorá celý svoj život obetovala misionárskej práci, o ktorej nám druhákom zanietene porozprávala. Vyše 20 rokov pracuje v Misii na Níle, ktorá má ústredie vo Švajčiarsku a pracuje v 9 krajinách Afriky pozdĺž Níla. Táto misia s dlhoročnou tradíciou má pestré aktivity, venuje sa pomoci v  zdravotníckych (kliniky v buši), poľnohospodárskych, vzdelávacích projektoch( školy a sirotince), utečeneckých a azylových  domoch.

Chvíľami to na našej škole vyzeralo ako v úli ...

Posledný septembrový deň žiaci 8. a 9. ročníka  zo základnej školy L. Novomestského v Lučenci  zaplnili altánok našej školy a nastúpili na Kurz  ochrany života a zdravia (KOŽaZ). Pani profesorka PhDr. Drugdová ich privítala a vysvetlila, čo ich v rámci kurzu na našej škole čaká, ako zachrániť život alebo zdravie človeku, ktorý to naozaj potrebuje.

Biela pastelka

Tak ako aj po iné roky sme sa dňa 23. septembra 2016 zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka pre ľudí so zrakovým postihnutím. Naši dobrovoľníci za príspevok rozdávali biele spinky v tvare pastelky.

Syndicate content