Začala to Eva s jablkom …
31. marca 2017
Opäť sme dominovali
2. apríla 2017

Aj cukor môže chutiť horko

Vďaka kampani pod názvom „Nežite v sladkej nevedomosti, cukrovka sa môže týkať aj vás“, si počas tretieho marcového týždňa mohla široká verejnosť dať bezplatne zmerať hladinu glukózy v krvi v sieti lekárne MAX, aj v našom meste.

Cieľom týždňovej kampane bolo upriamiť pozornosť širokej verejnosti na problematiku cukrovky, včasnú prevenciu a zvyšovanie jej výskytu a poukázať na riziká neliečeného či nedostatočne liečeného diabetu I. a II. typu.

Cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa výraznou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite a úmrtnosti.

Počet diabetikov na Slovensku sa za posledných 20 rokov výrazne zvýšil. K dôvodu nárastu patria genetické faktory, nesprávny životný štýl, najmä nedostatok pohybu, nevhodná strava, vysoké pracovné tempo, stres a obezita.

Kampaň podporila aj naša škola. V dňoch 20.-24. marca 2017 žiaci 3. a  4. ročníka v 3 lekárňach  v Lučenci a v 2 v Rimavskej Sobote merali hladinu cukru v krvi.  Kontrole cukru predchádzalo vyplnenie dotazníka, kde sa zisťoval výskyt  diabetu v rodine, váha, výška a zdravotné ťažkosti. Na základe zhodnotenia zdravotného stavu sa prešlo k meraniu krvného tlaku.  V prípade horších výsledkov sme ľuďom odporučili navštíviť svojho praktického lekára. Prieskumu sa zúčastnili najmä ženy, a v prevahe boli ľudia vo veku viac ako 60 rokov. Záujem verejnosti a vysoký počet zúčastnených potvrdil zmysel tohto prieskumu. Ako budúci zdravotnícki pracovníci radi podporíme a aktívne sa zúčastnime aj iných zdravotno- výchovných aktivít.

 

Michaela  4.A, Paťa  3.A, Lucia  3.B

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!