Školské kolo SOČ
12. marca 2018
Učiteľmi na základných školách
17. marca 2018

Preškolenie zdravotníckych asistentov – navýšenie kompetencií

Riaditeľ školy oznamuje zamestnávateľom a absolventom školy, ktorí zmaturovali v roku 2013 a skôr, že škola organizuje preškolenia na vyššie kompetencie.  Prvé stretnutie prihlásených účastníkov v tomto kalendárnom roku sa uskutoční 12.13. 4. 2018 o 7.30. Preškolenie realizujeme v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. Absolventi, ktorí zmaturovali pred rokom 2009 musia mať absolvované aj školenie „A“ (subcutánne injekcie). Školenie zabezpečuje zamestnávateľ po dohode so SZŠ – v prípade individuálnych prihlášok je potrebné počítať s navýšením ceny školenia podľa vzorca v ekonomickej smernici (menej frekventantov – vyššia rozpočítaná cena).

Vyhláška rozširuje rozsah praxe (kompetencie) zdravotníckych asistentov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!