Život s Aspergerovým syndrómom a autismom…
1. marca 2020
Stretnutie s Hviezdoslavom
4. marca 2020

Voľby do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole

Voľby do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Mgr. Miroslav Sekula, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Lučenci vyhlasuje

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

V súlade s § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky a uvedené funkčné obdobie členov Rady školy končí 07.04.2020.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 3, že v stredných školách radu školy tvorí 11 členov:

Zástupca pedagogických zamestnancov: 2 členovia
Zástupca ostatných zamestnancov: 1 člen
Zástupca rodičov: 3 členovia
Zástupca delegovaný zriaďovateľom školy: 4 členovia
Zástupca žiakov: 1 člen

Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia dňa 5. marca 2020 (štvrtok) o 15.30 hod v budove školy, v učebni č. 8 na 2. poschodí.

Všetkých rodičov srdečne pozývame.

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!