Nebezpečná závislosť
5. marca 2020
Prerušenie vyučovania
11. marca 2020

SOČka – aj tento rok sme sa zapotili

Ako každý rok aj tento sa na pôde našej školy SZŠ  05.03.2020 uskutočnilo školské kolo prehliadky  stredoškolských odborných prác. Zúčastnili sme sa jej my, žiaci 3. ročníka. Tento rok sa zapojilo do prehliadky 10 prác rôznych odborov.

Neboli to len práce zamerané na  zdravotnícku tematiku, ale aj práca s problematikou životného prostredia a umeleckej tvorby.  Tvorba prác bola náročná a dosť sme sa s nimi popasovali, ale bol to zážitok, ktorý nám priniesol mnoho nových skúseností a nádejí.

Pri obhajobe našich prác nemohla chýbať  nervozita a napätie. Obhajoba našej práce prebiehala pod dozorom odbornej komisie v zložení: PhDr. Miroslava Sekulová, Mgr. Mária Papaiová, Mgr. Angelika Hergelová. Bolo to veľmi náročné, ale zvládli sme to.

Na záver by sme veľmi pekne chceli poďakovať našim konzultantom za rady a odborné vedenie pri našich prácach a prezentáciách. Ďakujeme!

Ponúkame zoznam súťažných SOČ-iek a ich autorov :

1.Vplyv globálneho otepľovanie na našu planétu : autor Filip Priškin, spoluautor : Jakub Varga, 3.B, 

Odbor č. 5 životné prostredie, geografia, geológia  

2.Tetovanie ako forma umenia či predsudok – autor: Nina Kušpálová, 3.A

Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby

3.Život detí s Aspergerovým  syndróm autor: Dominika Erdódiová, spoluautor : Kristína Kojnoková, Bianka Gergišáková, 3.A

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia – 1. miesto

4.Prevencia úrazovosti v školskom veku : autor Annamária Molnárová, spoluautor:  Simona Goceliaková, Terézia Kajtorová ,3.B

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia-  2. miesto

5.Syndróm traseného dieťaťa  – autor: Monika Murinčeková, spoluautor Alexandra Pacherová, Daniela Vrancová ,3. 

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia – 3. miesto

6.Srdce na dlani autor Natália Majanová , spoluautor Michaela Chrapková 3.A

Odbor č. 6 zdravotníctvo, farmakológia-  1. miesto

7.Klimaktérium   autor : Diana Fodorová, spoluautor :  Nikola Mičodová, Róbert Michalek, 3.B 

Odbor č. 6 zdravotníctvo, farmakológia –  2. miesto

8.Alternatívne možnosti fajčenia : autor Adrián Kmeť, 3.A

Odbor č. 6 zdravotníctvo, farmakológia

9.Očkovanie áno alebo nie ?–  autor:  Monika Spodniaková, spoluautor:  Jana Mrázová, Claudia Naszaliová, 3.B

Odbor č. 6 zdravotníctvo, farmakológia

10.Boj s bielym jedom –  autor Simona Popová, spoluautor Anna Čiešková, 3.A

 Odbor č. 6 zdravotníctvo, farmakológia

Gratulujeme víťazom a postupujúcim na krajské kolo!

Kolektív 3.A,B

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!