Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši…
12. júna 2017
Striebro zo Žiliny máme doma! (video)
15. júna 2017

ASISTENT V AKCII, V NAŠOM PODANÍ

9.júna 2017 sme sa Barča, Dávid, Sonička a Anička, (všetci z 2.A) v sprievode pani profesorky Sekulovej v skvelej atmosfére  po prvýkrát zúčastnili  X. ročníka športovo – vedomostno – zábavnej súťaže pod názvom Asistent v akcii, ktorá sa konala v Prešove, v lokalite zvanej Cemjata – Kvašná voda. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev Stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Po 3 hodinovej ceste autom sme dorazili do Prešova, kde prišiel autobus, ktorý nás zaviezol do lokality Cemjata. Tam už čakali na náš príchod organizátori súťaže, ktorí nás milo privítali a oznámili nám šokujúcu správu, že budeme musieť prekonať šplh po lane a lukostreľbu. Po úvodných slovách organizátorov nasledovalo losovanie poradia jednotlivých tímov. Nášmu tímu sa ušlo číslo 8, čo bolo veľmi potešujúce, pretože sme nemuseli začínať medzi prvými. Keď sme už stáli na štarte, naša radosť  sa zmenila na strach v očiach a silnú palpitáciu. Prvou disciplínou bol šplh po lane, ktorý bol oveľa náročnejší , ako sa zdal, no nejako sme to zvládli. Po lane pokračovali 3 modelové úlohy zamerané na  podávanie prvej pomoci, ktorými boli:  1) PP pri hypoglykemickej kóme     2) PP pri alergickej reakcii a psychogénnom šoku  3) PP pri poranení chrbtice a následne aj KPR postihnutého.  Modelovými úlohami  sme prešli  s menšími chybičkami. Ďalej nasledovala športová disciplína, lukostreľba, ktorá nás dosť potrápila. Posledným stanovišťom pred cieľom bol test, kde sme použili naše teoretické vedomosti. V cieli na nás už čakala vysmiata pani profesorka, čo nám dodalo silu dobehnúť do cieľa čo najrýchlejšie, pretože aj za čas boli bodíky. Kým ešte súťažili ostatné družstvá, najedli sme sa výborného kotlíkového guľáša a kapustnice . Po dobehnutí posledného tímu nasledovalo sčítanie bodov a následne vyhodnotenie súťaže. Všade okolo vládlo napätie a nedočkavosť, najmä v našom prípade. Báli sme sa, že skončíme medzi poslednými, ale nakoniec to dopadlo prekvapujúco dobre keď nás vyhlásili na 4.mieste. Nakoniec padla spoločná fotka na spomienku a nasledovala cesta domov. Z tohto dňa sme si všetci odniesli plno nových skúseností a vedomostí. Ešte raz by som sa chcela za celý tím ako kapitánka poďakovať pani profesorke Sekulovej za podporu a pani profesorke Drugdovej za prípravu na súťaž.

Anna Balážová II.A

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!