TIMRAVA ALEBO „ ŤIMRAVA“?
27. septembra 2017
Deviataci ZŠ L. Novomeského na našej škole
28. septembra 2017

Zdravotníci/učitelia srdcom aj dušou

„Nedávno“ začal školský rok a s ním sa aj naši žiaci zapojili do zdravotno – výchovnej činnosti. Dve žiačky zo 4. A triedy 7. septembra 2017 – F. Pixiadesová a E. Kozáková pôsobili ako zdravotnícky dozor pri odbere krvi vo Veľkom Krtíši. Na základnej škole Haličská 7 v Lučenci dňa 8. 9. 2017 – J. Blahútová, S. Jablonská, L. Ďurianová a D. Mihovičová zo IV.A prednášali žiakom problematiku prvej pomoci v rámci KOZŽ. O týždeň neskôr pôsobili ako zdravotnícky dozor pri realizácii akcii Dni obce Divín F. Gubáni a T. Kurák zo 4. B. Ďalší týždeň – 25. septembra 2017 sa do úlohy učiteľov za katedru postavilo kvarteto zo 4.A – N. Bangová, M. Brnová, D. Horváth a Ľ. Bobek na ZŠ vo Veľkom Krtíši. Deti učili správnej starostlivosti o zúbky a základy pri poskytovaní prvej pomoci. V ten istý deň sa aj M. Čipčala s N. Trajtelovou zo 4.A na ZŠ L. Novomeského v Lučenci „vžili“ do role pedagógov pri riešení problematiky KPR, drobných poranení a zlomenín. A posledný utorok v mesiaci  žiačky zo 4.B – B. Pataiová a K. Malátová prezentovali žiakom na ZŠ vo Fiľakove správny pomer pri resuscitácii dospelého človeka, či prvú pomoc pri zlomeninách.

Všetkým zúčastneným ďakujeme …

Sekulová

Show Buttons
Hide Buttons