Zdravotníci/učitelia srdcom aj dušou
27. septembra 2017
Modrý kvietok
5. októbra 2017

Deviataci ZŠ L. Novomeského na našej škole

Žiaci  9. ročníka  zo základnej školy na L. Novomeského v Lučenci  sa zúčastnili Účelových cvičení (ochrana človeka a prírody) na našej škole. Po príchode na našu školu ich privítala a oboznámila s priebehom dňa PhDr. Drugdová. Predstavila jednotlivé stanovištia a časový harmonogram.

Odborné prednášky boli zamerané na drogovú prevenciu, prevenciu kliešťovej encefalitídy, HIV a AIDS a deviataci si ,,vyskúšali“ podávanie Adrenalínu v podobe Epi Pen injekcie pri ťažkej alergickej reakcii. Odbornými prednáškami ich sprevádzali Dedinský J. zo 4. B a Pocklanová D. z 2. B triedy. Dopravná výchova prebiehala  pod vedením žiačky Majanovej A. zo 4. B a Martinskej L. z 2. B triedy  v našom altánku a žiaci tu riešili rôzne  situácie v cestnej premávke, zopakovali si dopravné značky, význam reflexných prvkov na ceste a zabezpečovali miesto dopravnej nehody.

Praktická časť spočívala v  poskytovaní prvej pomoci na troch rôznych stanovištiach. Jedno stanovište sme pripravili na našom ,,boccadrome“, kde sa žiaci oboznámili s poraneniami  kĺbov a kostí a transportovali zraneného pomocou ,,stoličky z rúk“. Inštrukcie im dávali Kurák T. zo 4. B a Ivaničová M. z 2. B.  Na stanovišti KPR v učebni prvej pomoci oživovali, zisťovali či je človek v bezvedomí a nacvičili si stabilizovanú polohu na boku. Demonštrovanie predvádzali Gubáni F. zo 4. B a Périová B. 3. A triedy. Na stanovišti krvácanie a šok, ktoré bolo zriadené v telocvični v B – budove  obväzovali  a robili protišokové opatrenia. Na tieto aktivity dozerali Uhrinová S. zo  4. B triedy a Magicová B. z 2. A triedy.

Na záver  si  žiaci medzi sebou zasúťažili v  troch  disciplínach. Prenášali zranenú osobu na ,,stoličke“ z rúk, oživovali človeka, ktorý nedýchal a nebilo mu srdce a poslednou disciplínou bol vedomostný test.  Prvé tri družstvá s najvyšším počtom bodov boli odmenené sladkými cenami a perom. Posledné miesto sme odmenili cenou útechy. Celú akciu vyhodnotila, odovzdala ceny  a ukončila PhDr. Drugdová.

Aďa 4. B

Show Buttons
Hide Buttons