Valentínska kvapka 2
1. marca 2018
Školské kolo SOČ
12. marca 2018

Vzdelávali nás lektori z CVČ v Banskej Bystrici

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. marec – workshopy na našej zdravotke

PRVÁCI – Internet- náš sluha či pán?

Aký je rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou ? Aké môže mať následky? Ako prvé sme sa posadili do kruhu a viedli skupinový brainstorming – čo si predstavujeme pod pojmom „novodobé technológie“. Každý si pod týmto pojmom predstavil niečo iné, ale  jedno mali všetky spoločné – súviseli s  kyberšikanou. Ďalšou aktivitou bolo priraďovanie definícií k slovám napr. trolling, stalker, heslo, e-mail, fotomontáž… Zaujímavou aktivitou bolo priraďovanie slov k farbám (e-mail, krstné meno, adresa, meno a priezvisko, meno domáceho miláčika, číslo občianskeho preukazu). Slová sme mali priradiť v 3 farbách do „semaforu“. „Zelená“- hocikomu by sme dali alebo povedali tieto informácie, „oranžová“- povedali by sme to len ľuďom, ktorým skutočne dôverujeme a „červená“- nikomu by sme tieto informácie nemali dávať. Prednášku sme ukončili hrou, ktorá slúžila na to, aby sme sami zistili, aké ťažké je rozoznať , čo je pravda a čo je lož. Na papier každý napísal 3 informácie, ktoré o nás  spolužiaci nevedeli, z toho jedna bola lož.

Táto prednáška nám určite pomohla uvedomiť si, že by sme nemali nikoho akýmkoľvek spôsobom šikanovať či už fyzicky, alebo psychicky, pretože následky môžu byť fakt fatálne. A ak sme sami obeťou kyberšikany, určite by sme sa mali o tom s niekým porozprávať a snažiť sa to vyriešiť spoločne.

Dominika 1.A, Monika 1.B

DRUHÁCI – Dobrovoľníctvo

O dobrovoľníctve sme už  niečo počuli, ale vďaka lektorovi z Banskej Bystrice, ktorý sa v ňom vyznal ako ryba vo vode a mal veľa osobných skúseností, sme sa o ňom dozvedeli oveľa viac. Na zemi bolo veľa fotografií z charitatívnych aktivít. Každý si vybral jedno foto a povedal, čo na obrázku vidí a vyjadril svoj názor k téme prednášky. Na druhej strane fotky boli citáty o dobrovoľníctve. Niektoré boli ľahké na pochopenie, no niektoré sme si museli prečítať viackrát. Vďaka kvízu sme sa dozvedeli, že dobrovoľníctvu sa venujú vo voľnom čase viac ľudia s vysokoškolským vzdelaním a dobrovoľníctvo pomáha ľuďom rozvíjať komunikačné a interpersonálne schopnosti. Na konci workshopu sme si pozreli videá, v ktorých boli osobné výpovede dobrovoľníkov. Spájala ich potreba pomáhať druhým a odmenou im je úsmev a dobrý pocit. Dobrovoľníctvo ich napĺňa a robí ich šťastnými.

A to je práve to, čo je dôležité. Pomôcť tak, ako viem. Nezištne. Bez nároku na honorár. Tešiť sa z maličkostí a nájsť vo všetkom niečo dobré.

Dušana 2.B   

TRETIACI – Farebný svet

Každý má inú kultúru, iné zvyky. Hlavnou myšlienkou workshopu bolo, že nie je možné, aby sme boli všetci rovnakí. Vo svete by nemala fungovať intolerancia a diskriminácia, dominovať odsudzovanie a ponižovanie, ale práve naopak, mali by sme sa naučiť rešpektovať iných, či už pre ich náboženstvo, rasu alebo kultúru. Veď kultúry vo svete sa ovplyvňujú, a to sme sa snažili pochopiť i hľadaním znakov, emócií a vlastností pri rôznych farbách, ale aj pri odlišných názoroch na rôzne obrázky, pričom sme pracovali v tímoch.

Svet je farebný, a tým je zaujímavý a my máme rešpektovať a tolerovať inakosť vo svete. 

Simona, 3.B

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!