Učiteľmi na základných školách
17. marca 2018
Zachraňovali sme životy (nikto by nezomrel)
22. marca 2018

Krehké ako porcelán

Na pohľad obyčajný človek, ktorý ide po ulici so svojím synom, dievča na bicykli, deti hrajúce sa na pieskovisku, či staršia pani čakajúca u lekára. Ale vo vnútri sa odohráva zmätok, depresia, duševná rozvrátenosť, myšlienky blúdiace v úplne inom svete. Vo svete,  ktorý je ťažko pochopiteľný pre bežných ľudí. Vo svete kde je nebo pochmúrne, smiech je nevítaným zvukom, drogy a alkohol sú otázkou prežitia, hazard miesto spánku a ľudský dotyk je niečo čo človek potrebuje viac ako dýchať.

Nazrieť do tohto sveta nám umožnila 14. marca exkurzia do Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici. Navštívili sme rôzne oddelenia: gerontopsychiatriu, pedopsychiatriu, psychosomatické oddelenie, akútne a chronické oddelenie, ale aj rehabilitačno – resocializačné oddelenie (stolársku, tkáčsku dielňu, ateliér…). Personálu, ktorý zasvätili svoj život pomoci týmto ľuďom patrí veľký obdiv a vďaka.

Odbornú exkurziu sme ukončili prehliadkou krásneho námestia Kremnice.

Sme veľmi radi, že sme mohli  navštíviť  túto nemocnicu a odniesť si  veľa zážitkov. Ale hlavne, aby sme si vážili svoje zdravie; telesné a najviac to duševné, ktoré je základom každej bytosti. Zdravie, ktoré je krehké ako porcelán. Ani len netušíme aké šťastie máme.

Denka, 3.A

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!