Krehké ako porcelán

Na pohľad obyčajný človek, ktorý ide po ulici so svojím synom, dievča na bicykli, deti hrajúce sa na pieskovisku, či staršia pani čakajúca u lekára. Ale vo vnútri sa odohráva zmätok, depresia, duševná rozvrátenosť, myšlienky blúdiace v úplne inom svete. Vo svete,  ktorý je ťažko pochopiteľný pre bežných ľudí. Vo svete kde je nebo pochmúrne, smiech je nevítaným zvukom, drogy a alkohol sú otázkou prežitia, hazard miesto spánku a ľudský dotyk je niečo čo človek potrebuje viac ako dýchať.

Nazrieť do tohto sveta nám umožnila 14. marca exkurzia do Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici. Navštívili sme rôzne oddelenia: gerontopsychiatriu, pedopsychiatriu, psychosomatické oddelenie, akútne a chronické oddelenie, ale aj rehabilitačno – resocializačné oddelenie (stolársku, tkáčsku dielňu, ateliér…). Personálu, ktorý zasvätili svoj život pomoci týmto ľuďom patrí veľký obdiv a vďaka.

Odbornú exkurziu sme ukončili prehliadkou krásneho námestia Kremnice.

Sme veľmi radi, že sme mohli  navštíviť  túto nemocnicu a odniesť si  veľa zážitkov. Ale hlavne, aby sme si vážili svoje zdravie; telesné a najviac to duševné, ktoré je základom každej bytosti. Zdravie, ktoré je krehké ako porcelán. Ani len netušíme aké šťastie máme.

Denka, 3.A

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!