Sme radi, že to môžeme robiť…
30. septembra 2018
misia za budúcnosťou…
1. októbra 2018

Účelové cvičenia ZŠ Cirkevnej na našej škole

Žiaci II. stupňa zo základnej školy Cirkevnej sv. J. Bosca v Lučenci sa zúčastnili Účelových cvičení (ochrana človeka a prírody) na našej škole. Po príchode k nám ich privítala a oboznámila s priebehom dňa PhDr. Drugdová. Predstavila jednotlivé stanovištia a časový harmonogram.
Odborné prednášky boli zamerané na hromadné nešťastia a správne roztriedenie zranených, prevenciu kliešťovej encefalitídy, čo robiť pri ťažkej alergickej reakcii, a tak si žiaci aj ,,vyskúšali“ podávanie Adrenalínu v podobe Epi Pen injekcie. Odbornými prednáškami ich sprevádzali Priškin F. a Fodorová D. z 2. B triedy.
Praktická časť spočívala v poskytovaní prvej pomoci na troch rôznych stanovištiach. Na stanovišti KPR v učebni prvej pomoci oživovali, zisťovali či je človek v bezvedomí a nacvičili si stabilizovanú polohu na boku. Demonštrovanie predvádzali Šulajová V. z 3. B a Matušov A. z 3. A triedy. Na druhom stanovišti sa žiaci oboznámili s poraneniami kĺbov a kostí a ošetrovali otvorenú zlomeninu. Inštrukcie im dávali Nagyová N. a Ivaničová M. z 3. B. triedy. Na stanovišti krvácanie a rany, obväzovali pod vedením Hyriakovej J. a Kajtorovej T. z 2. B triedy.
Na záver si žiaci medzi sebou zasúťažili. Oživovali človeka, ktorý nedýchal a nebilo mu srdce a popasovali sa aj s otázkami vedomostného testu. Prvé tri družstvá s najvyšším počtom bodov boli odmenené sladkými cenami a perom. Posledné miesto sme odmenili cenou útechy. Celú akciu vyhodnotila, odovzdala ceny a ukončila PhDr. Drugdová.
Diana F. 2.

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!