Dáni opäť s nami…
10. októbra 2018
Aj kvapka pomôže 2 …
10. októbra 2018

Nežná nezábudka…

… modrý kvietok, symbol duševného zdravia, ktorým sa zaoberá na Slovensku Liga za duševné zdravie. Jednou z jej aktivít už 17 rokov je aj informačná kampaň spojená s celonárodnou zbierkou. Táto kampaň upozorňuje na problematiku zdravia,  dôstojnosti v zdraví a v chorobe, a taktiež sa snaží o zmenu postoja slovenskej verejnosti k duševnému zdraviu. S týmito myšlienkami sa vybrali do ulíc žiaci našej školy v dňoch 3. 10. 2018 – 5. 10.2018. Každoročne zbierku dni nezábudiek podporuje viac ľudí. Príspevok je dobrovoľný a každý, kto prispel, dostal kvietok – malú modrú nezábudku, znak toho, že podporil Ligu za duševné zdravie. Výťažok z kampane sa následne použije na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými chorobami, na budovanie chránených dielní,  chráneného bývania na podporu sociálnej inklúzie, na podporu programov vzdelávania a osvety verejnosti v otázkach duševného zdravia. Aj naši žiaci – menovite z 3. ročníka B. Magicová, E. Sekulová, N. Kómar, S.J. Pyškin, A. Saboóvá, S. Szélešová a zo 4. ročníka N. Mikušová, L. Mlynáriková, I. Illéš, A. Hariš. L. Plichtová, D. Murinčeková, J. Imreceová, L. Bargel svojou aktivitou v uliciach mesta Lučenec celkovým výťažkom 493,09 € dopomohli k realizácii cieľov Ligy za duševné zdravie.

Všetkým zúčastneným ďakujeme…

M. Sekulová

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!