Erasmus +

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4 - odborná stáž vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol a v Nemocnici na Františku.

SZŠ a VOŠZ Zlín - odborná stáž Krajská nemocnica T. Bati

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, Hradec Králové – odborná prax – Fakultná nemocnica Hradec Králové
Cieľ projektu :
• poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky
• umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti
• porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky
• spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny
• poskytnúť jedinečnú príležitosť pre profesijný rast žiakov aj sprevádzajúcich osôb - učiteliek odborných predmetov


EKO

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!