Kontakty

Sekretariát: tel./fax: 00421-47-4330237, e-mail: skola@szslucenec.sk

Riaditeľ: tel: 00421-47-4330876, e-mail: riaditel@szslucenec.sk

Zástupca: tel: 00421-47-4330876, e-mail: zastupca@szslucenec.sk

Vedúca odborného vyučovania: tel: 00421-47-4330876, e-mail: miroslava.sekulova@szslucenec.sk

Ekonomický úsek: tel: 00421-47-4330877, e-mail: hrnciarovae@szslucenec.sk, účtovníčka: judita.plavcova@szslucenec.sk

Správca siete: e-mail: spravcapc@szslucenec.sk

IČO: 00607029 DIČ: 2021193845

ADRESA

 
 

RADA ŠKOLY

Mgr. Andrea Bálintová – predsedníčka
Mgr. Ľubomíra Martinská
Miroslava Bakšová
Anna Balážová
Eva Haranzová
Darina Demeterová
Mgr. Erika Pavlíková
Ing. Pavel Greksa
Mgr. Denisa Nincová
MUDr. Juraj Pelč
Ing. Beáta Gažurová

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


Na základe účinnosti Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 015/2019/UHK BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
Spôsob podávania podnetov:

A. elektronickou poštou – opsc@bbsk.sk

B. poštou na adresu: Úrad BBSK

Hlavný kontrolór

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Na obálku uviesť: DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!