Kontakty

Sekretariát: tel.: 0940 983 924 , e-mail: skola@szslucenec.sk

Ekonomický úsek: tel: 0911 088 182 , e-mail: hrnciarovae@szslucenec.sk, účtovníčka: judita.plavcova@szslucenec.sk

Riaditeľ: e-mail: riaditel@szslucenec.sk

Zástupkyňa riaditeľa: e-mail: zastupca@szslucenec.sk

Zástupkyňa pre odborné vyučovanie: tel: 0940 984 388, e-mail: miroslava.sekulova@szslucenec.sk

Správca siete: e-mail: spravcapc@szslucenec.sk

IČO: 00607029 DIČ: 2021193845

ADRESA

 
 

RADA ŠKOLY

Mgr. Andrea Bálintová – predsedníčka
Mgr. Ľubomíra Martinská
Miroslava Bakšová
Annamária Molnárová
Michaela Peťková
Ľubica Skýpalová
Mgr. Andrea Gordošová
Ing. Pavel Greksa
Ing. Stanislav Riša
MUDr. Juraj Pelč
Ing. Beáta Gažurová

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


Na základe účinnosti Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 015/2019/UHK BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
Spôsob podávania podnetov:

A. elektronickou poštou – opsc@bbsk.sk

B. poštou na adresu: Úrad BBSK

Hlavný kontrolór

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Na obálku uviesť: DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!