Pedagogický zbor

Za chod školy zodpovedá riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Elena Urbančoková. Vedúcou odborného vyučovania je PhDr. Miroslava Sekulová. Koordinátorom prevencie negatívnych sociálnych javov je Mgr. Lívia Bolčová (konzultačné hodiny - streda od 10.00-14.00 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková (konzultačné hodiny - štvrtok - 8.00-13.00)
 

Mgr. Miroslav SEKULA

Riaditeľ školy, ORZ, ZKC, ZOEMgr. Elena URBANČOKOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa, ANF, PYJ


predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety

Vedúca PK je Mgr. Eva Czaková

Mgr. Eva CZAKOVÁ.....

MAT, CHE, OBN


Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ

SJL


Mgr. Ladislav NAGY.....

FYZ, INF, ETV


PhDr. I. MATÚŠKOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ

NEJ, DEJ, OBN


Mgr. Marian SKRUTEK

TEV, GEG, OBN


PhDr. Lucia HRIŇOVÁ

ANJ


Mgr. Miroslav ŠURAN

ANJ


Mgr. Marián KRUPČIAK

NBV


Mgr. Ivan URBANČOK

BIO


predmetová komisia pre odborné predmety

Vedúca PK je PhDr. Miroslava Sekulová

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

ZOE,PSP,ORZ,OKP


Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

ZOE,OKP, ZET


PhDr. Katarína DRUGDOVÁ

ZOE,OKP,PRP


Mgr. Kristína PAÚKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Alexandra MARKO

ZOE,OKP, AZD


Mgr. Beáta JURIGOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Jana ŠKORŇOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Daša MURÍNOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Jana STIERANKOVÁ

ZOE,OKP, PYJ, LAT


Mgr. Lívia..... BOLČOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Monika KAŠINOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Barbora BARTOŠOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Angelika HERGELOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Adriana FILIPIAKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Lucia FAJČÍKOVÁ

ZOE,OKP,


MUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

ZKC


MUDr. Iveta STANOVÁ

PRL


MUDr. Martina PÉTEROVÁ

ZKC


MUDr. Jana GAVOROVÁ

PAT


MUDr. Pavol KRIŽO.....

PRP


Mgr. Iveta ČEMANOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ

ZOE,OKP, AZD, PYJ


…………..

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!