Denné štúdium

Prijímacie skúšky
DSC_0437-b
Prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a Prírodopisu sú - v rozsahu učiva ZŠ (pozri nižšie). Na prijímacích skúškach pre denné štúdium je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka(žiačky). Pre vykonanie zápisu v tento deň je nutné aby zákonný zástupca predložil svoj občiansky preukaz a zápisný lístok žiaka(žiačky) vydaný základnou školou. Na zápise si žiak(žiačka) vyberá cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk a voliteľný predmet – etická výchova alebo náboženská výchova. V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží (jeho zákonný zástupca) riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.
Viac informácií

Večerné štúdium

V školskom roku 2019/20 NEOTVÁRAME
DSC_0437-c-e1497873859614
PRIHLÁŠKA MUSÍ BYŤ PODANÁ DO 31. MÁJA! Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu. Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy. (pozri nižšie). V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.
Viac informácií

Vysokoškolské štúdium

Čo ďalej štvrtáci ?
DSC_0403-–-kópia
Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie – výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty…). V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl – www.portalvs.sk. Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ….) tiež nájdete na adrese: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi …
Viac informácií
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!