Počujeme sa + vidíme sa + skúšame a testujeme – plnohodnotne vyučujeme!
29. apríla 2020
Vyradenie absolventov online
25. mája 2020

Predbežné výsledky

V piatok zasadala prijímacia komisia. Zostavila poradie uchádzačov o štúdium. Predbežné výsledky nájdete tu

Overiť si vaše miesto môžete telefonicky, zároveň vás žiadame po doručení rozhodnutia spätne obratom zaslať záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na školu, tak aby sme mohli na uvoľnené miesto prijať ďalšieho uchádzača v poradí.

Prijatým uchádzačom boli odoslané rozhodnutia o prijatí poštou.

V školskom roku 2020/21 prijímame v študijnom odbore 5361M PRAKTICKÁ SESTRA 2 triedy denného, dve triedy večerného štúdia a jednu triedu večernistov v učebnom odbore SANITÁR