Poziadavky - spravca siete

spracovanie poziadaviek
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Natiahnite súbory sem alebo
    mozete nahravat aj viac suborov naraz
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Entries for Poziadavky - spravca siete

Displaying 41 - 60 of 75 1 2 3 4
Dátum zadania Meno Poziadavka Dátum vybavenia
05/13/2021 Matúšková

Prosím uverejniť na web-stránku školy článok: Za hranicami Slovenska + fotografie. Ďakujem veľmi pekne. IM

14/05/2021
05/04/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy - projekty - Moderné vzdelávanie pre prax - Klub jazykových zručností - správy - vložiť do pdf a tak zverejniť.

28/05/2021
05/03/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy - projekty - Pedagogické kluby - správy. za január, február, marec, apríl - dať do PDF

28/05/2021
05/10/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť na stránku školy - projekt moderné vzdelávanie pre prax - extra hodiny - do predmetov ZKC, OBN ďalšie správy - vzor pre vkladanie správ je v odbornom seminári. ďakujem pekne.

07/06/2021
09/27/2021 Miroslav Sekula

prosím vložiť prvákom do edupage fotografie

 
05/03/2021 M. Sekulová

Prosím vložiť stránka školy projekty - moderné vzdelávanie pre prax - pedagogické kluby - klub finančnej gramotnosti správy od januára - nahrať do PDF

28/05/2021
04/22/2021 M. Sekulová

Prosím vymeniť počítač v jazykovej učebni na prízemí prvý na pravo od okna (pokazený) - je označený + počítač č. 16 je fialová obrazovka. Ďakujem pekne.

29/04/2021
   

Prosím vyskakovacie okná v hornej lište prepojiť s aktuálnymi stránkami na našom webe - odkazujú na stránky z minulého roka.

03/05/2021
04/19/2021 Lucia Fajčíková

Prosím vytlačiť menovky na odznaky pre žiakov 3.B na prax.
Brinzová Nikola
Kalmáneková Mária
Pálešová Diana

28/04/2021
06/01/2021 Novodomská

Prosím vytlačiť veľký farebný rozvrh 3x

07/06/2021
  Miroslav Sekula

Prosím vyučujúcim v EDUpage prideliť kompetenciu priradiť k absencii žiaka na svojej hodine účasť na dištančnom vyučovaní.

 
  Miroslav Sekula

Prosím vyučujúcim v EDUpage prideliť kompetenciu priradiť k absencii žiaka na svojej hodine účasť na dištančnom vyučovaní.

 
07/12/2021 Miroslav Sekula

Prosím zrealizovať kontrolu a následné sprevádzkovanie do začiatku nového šk. roka (opravy HW, aktualizácie SW ...) PC vo všetkých troch PC učebniach.

23/08/2021
07/12/2021 Miroslav Sekula

Spracovať grafický návrh bannera na priečelie budovy - odoslať na zhotovenie

 
07/28/2021 Sekula

Spracovať grafický návrh na rolup, objednať rolku + vytlačiť a vymeniť

 
05/10/2021 M. Sekulová

Správy za extra hodiny Odborný seminár od septembra 2020 do marca 2021 už vložil na stránku školy Mgr. Sekula. Odosielam ďalšie správy na stránku školy - projekt moderné vzdelávanie pre prax - extra hodiny - do predmetov CLIL + AZD. Prosím aj vložiť správy do klubov - už odoslané. ďakujem.

07/06/2021
03/31/2022 Sekula

sprevádzkovať PC učebne cez server a tenkých klientov

 
Dátum zadania Meno Poziadavka Dátum vybavenia
Displaying 41 - 60 of 75 1 2 3 4