Striebro zo Žiliny máme doma! (video)
15. júna 2017
Potili sme krv…
21. júna 2017

Kurz ochrany života a zdravia pre ôsmakov zo ZŠ Haličská cesta 7

Žiaci 8. ročníkov  zo základnej školy Haličská cesta 7 v Lučenci  sa zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia  na našej škole. My, žiaci SZŠ pod vedením PhDr. Drugdovej  sme pre nich tento kurz pripravili trochu netradične. Všetky prednášky aj praktické aktivity sa konali na pôde našej školy. Na pripravených stanovištiach si  vyskúšali ako sa správne poskytuje prvá pomoc, ako oživiť človeka, ktorý nedýcha a nebije mu srdce, zvládli aj  náročné modelové situácie pri rôznych poraneniach kostí a kĺbov, zastavovali krvácanie, zvládli aj šok, bezvedomie a transportovali zraneného na ,,stoličke“ z rúk. Otestovali si  aj svoje teoretické vedomosti z dopravnej výchovy a na  odborných prednáškach si ,,vyskúšali“ podávanie Adrenalínu v injekcii pri anafylaktickom šoku.

Teoretická časť sa týkala prevencii kliešťovej encefalitídy, drogovej závislosti, alergických reakcií, a prevencii sexuálne prenosných ochorení. Tieto zaujímavé prednášky prezentovali žiaci Dedinský J. z 3. B triedy a Haranza D. z  2. B triedy v učebni prvej pomoci. Dopravná výchova prebiehala  pod vedením žiačky Račákovej M. z 3. B triedy a Illéša I. z 2. B triedy, v našom altánku a žiaci tu zabezpečovali miesto dopravnej nehody, učili sa, ako správne privolať záchranku a identifikovali dopravné značky a dopravné situácie v cestnej premávke.

Poskytovanie prvej pomoci si vyskúšali  na  dvoch stanovištiach v odborných učebniach a jedno stanovište sme pripravili na našom ,,boccadrome“, kde žiaci pod vedením  Kuráka T. a Uhrinovej S. z 3. B triedy ošetrovali poranenia kĺbov a kostí, znehybňovali a prenášali zraneného pomocou ,,stoličky z rúk“. Na stanovišti KPR oživovali a ich výkon im okamžite vyhodnotil počítač v percentách.  Demonštrovanie predvádzali Majanová A. a Gubáni F. z 3. B triedy. Na stanovišti krvácania a šoku trénovali obväzovú techniku a robili protišokové opatrenia. Na tieto aktivity dozerali Balážová A. a Périová B. z 2. A triedy.

Na záver sme pre žiakov pripravili súťaž, ktorá pozostávala z troch  disciplín a žiaci základnej školy súťažili v dvojiciach, ktorých bolo šesť. Prenášali zranenú osobu na ,,stoličke“ z rúk po určenej  trase. Hodnotil sa čas a bezpečnosť zraneného. Druhou disciplínou bolo oživovanie pri zástave srdca a dýchania a poslednou disciplínou bol vedomostný test.  Prvé tri družstvá s najvyšším počtom bodov boli odmenené výbornou čokoládou a perom. Celú akciu vyhodnotila, odovzdala ceny  a ukončila PhDr. Drugdová.

Aďa Majanová 3. B

 

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!