Dvojročné večerné pomaturitné štúdium - PRAKTICKÁ SESTRA

Otvárame každý druhý rok - Otvoríme v roku 2024 -prihlášku je potrebné podať do 31. mája (2024). Podmienkou je prihlásenie dostatočného množstva uchádzačov. Štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou, (dokladá sa maturitné vysvedčenie)

- štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov
- študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni
- zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení (Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš) v rozsahu 800 hodín ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd., zariadenie sociálnej starostlivosti, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých/ pre deti a dorast )
- odborná prax sa absolvuje v prvom i druhom ročníku každý týždeň
- podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je
nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania