Dvojročné večerné pomaturitné štúdium - PRAKTICKÁ SESTRA

Otvárame každý druhý rok. V školskom roku 2021/22 NEOTVÁRAME - štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou, (dokladá sa maturitné vysvedčenie)
- štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov
- študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni
- zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení (Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš) v rozsahu 800 hodín ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd., zariadenie sociálnej starostlivosti, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých/ pre deti a dorast )
- odborná prax sa absolvuje v prvom i druhom ročníku každý týždeň
- podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je
nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania

Pokyny k štúdiu - šk. rok 2020-2021


Riaditeľ školy rozhodol o kritériách prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 bez prijímacích skúšok. Uchádzači, ktorí nebudú vedieť doložiť na prihláške potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, tak budú môcť urobiť dodatočne - do nástupu na štúdium.
podmienkou prijatia je účasť na zápise na štúdium
- zápis do prvého ročníka sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda ) o 7:30 - podmienka štúdia !!!
neúčasť na zápise ruší rozhodnutie o prijatí!
vyučovanie sa začne v stredu po zápise a trvá do 16.30 - na prvé stretnutie priniesť:
potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde B ak nieje súčasťou prihlášky na štúdium (absolvovanie druhej dávky )
zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
potvrdenie - IBAN SK44 5200 0000 0000 0799 3228
rodný list a občiansky preukaz ( pre kontrolu osobných údajov )
prezúvky, biely plášť, zošity
- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne - v pondelok a v stredu:
- predmety v 1. ročníku : Anatómia a fyziológia, Latinský jazyk, Prvá pomoc, Patológia, Preventívne lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky, Zdravie a klinika chorôb, Ošetrovateľská starostlivosť
- predmety v 2. ročníku : Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, Zdravotnícka etika, Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Ošetrovateľstvo, Zdravie a klinika chorôb, Ošetrovateľská starostlivosť
- podmienkou pre pokračovanie do ďalšieho ročníka je absolvovanie 90% praktickej prípravy v predmetoch - Ošetrovateľské techniky, Ošetrovateľská starostlivosť
- školským poriadkom je v priebehu štúdia zakázané tetovanie a piercing na viditeľných miestach
- žiak si zakúpi zdravotnícku uniformu (objednanie zabezpečuje škola), biele prezúvky
- v prípade štúdia žiakov pracujúcich v zahraničí je nutné zladiť sa na spoločný termín
- 2 týždne na Slovensku a 2 týždne v zahraničí, to znamená
prvé dva týždne septembrové na SLOVENSKU!