Content and Language Integrated Learning je metóda vyučovania ktorá umožňuje praktické využitie cudzieho jazyka v profesii, Ide o prepojenie vyučovacieho predmetu a cudzieho jazyka, kde cudzí jazyk sa používa ako prostriedok pre výučbu daného premetu. V našich podmienkach je to ošetrovateľstvo. Na hodinách CLIL spolupracuje jazykár s odborným učiteľom pre vytvorenie odborných tém, ktoré su prakticky využiteľné napríklad počas zahraničnej stáže.