Pedagogický zbor

Za chod školy zodpovedá riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Lívia Bolčová a zástupkyňa riaditeľa pre odborné vyučovanie PhDr. Miroslava Sekulová. Školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní je Mgr. Alexandra Marko (konzultačné hodiny - štvrtok od 12.00-14.00 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková (konzultačné hodiny - streda - 8.00-10.00)

Mgr. Miroslav SEKULA

Riaditeľ školy


Mgr. Lívia Bolčová

zástupkyňa riaditeľa


PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie


 


predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety

Vedúca PK je Mgr. Eva Czaková

Mgr. Eva CZAKOVÁ.....

MAT, CHE, OBN


Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ

SJL


PhDr. I. MATÚŠKOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ

NEJ, DEJ, OBN, ETV


PhDr. Lucia HRIŇOVÁ

ANJ


Mgr. Marian SKRUTEK

TEV, GEG, BIO


Mgr. Miroslav ŠURAN

ANJ


Mgr. Marián KRUPČIAK

NBV


predmetová komisia pre odborné predmety

Vedúca PK je PhDr. Miroslava Sekulová

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

OSE, OTY, OŠS, PYJ, ZKC


Mgr. Miroslav SEKULA

OGB, ZKC, PAT


Mgr. Lívia..... BOLČOVÁ

OSE, OTY, ANF, OŠS, OSM


PhDr. Katarína DRUGDOVÁ

PRP, ORZ, OAZ, OSM


Mgr. Kristína PAÚKOVÁ

OTY, SIL, ETV, OAZ, OŠS


Mgr. Beáta MURÍN

ANF, OSE, PYJ, OŠS, AZD


Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ

OSE, OTY, OAZ, AZD, PYJ


Mgr. Daša MURÍNOVÁ

OSE, OTY, OŠS


Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

ZET, OŠS


Mgr. Angelika HERGELOVÁ

ZOE, OTY, OAZ, PYJ, OSM


Mgr. Lucia FAJČÍKOVÁ

ZOE,OTY, OAZ, OŠS, OSM


Mgr. Alexandra MARKO

OSE, OTY, AZD, PYJ, OAZ


Mgr. Jana Kiššimonová

ZOE,OKP, PYJ, LAJ


Mgr. Iveta ČEMANOVÁ

OTY, OAZ, OŠS


Mgr. Stanislava KRNÁČOVÁ

OTY, OŠS


Mgr. Jana ŠKORŇOVÁ

ZOE,OKP,


MUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

ZKC


MUDr. Martina PÉTEROVÁ

ZKC


Mgr. Barbora Čerpáková

OSE, OTY, OŠS, AZD


Mgr. Lenka VARGOVÁ

OTY, OAZ, OŠS, OSM


Mgr. Monika KAŠINOVÁ

ZOE,OKP,


…………..