Pedagogický zbor

Za chod školy zodpovedá riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Lívia Bolčová a zástupkyňa riaditeľa pre odborné vyučovanie PhDr. Miroslava Sekulová. Školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní je Mgr. Alexandra Marko (konzultačné hodiny - štvrtok od 12.00-14.00 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková (konzultačné hodiny - streda - 8.00-10.00)

Mgr. Miroslav SEKULA

Riaditeľ školy


Mgr. Lívia Bolčová

zástupkyňa riaditeľa


PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie


 


predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety

Vedúca PK je Mgr. Eva Czaková

Mgr. Eva CZAKOVÁ.....

MAT, CHE, OBN


Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ

SJL


PhDr. I. MATÚŠKOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ

NEJ, DEJ, OBN, ZNJ


PhDr. Lucia HRIŇOVÁ

ANJ, LAJ


Mgr. Marian SKRUTEK

TSV, GEG, BIO


Mgr. Miroslav ŠURAN

ANJ


Mgr. Marián KRUPČIAK

NBV


predmetová komisia pre odborné predmety

Vedúca PK je PhDr. Miroslava Sekulová

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

OŠS, PPK, OSE, OST


Mgr. Miroslav SEKULA

ZKC, PAT, OZS


Mgr. Lívia..... BOLČOVÁ

ANF, OSE, OST, OŠS


PhDr. Katarína DRUGDOVÁ

PRP, OSE, OST, OŠS, PPK


Mgr. Kristína PAÚKOVÁ

OSE, OST, OŠS, SAN, SAČ


Mgr. Beáta MURÍN

OSE, OST, OŠS, AZD


Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ

OSE, OST, OŠS, AZD


Mgr. Daša MURÍNOVÁ

OSE, OST, OŠS, PRP


Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

OŠS, ZDR, SAČ, SAN


Mgr. Angelika HERGELOVÁ

OSE, OST, OŠS


Mgr. Lucia FAJČÍKOVÁ

OSE, OST, OŠS


Mgr. Alexandra MARKO

OSE, OST, OŠS, PRP, PPK, AZD


Mgr. Jana Kiššimonová

LAJ, OSE, OST, OŠS


Mgr. Iveta ČEMANOVÁ

ZDE, OSE, OST, OŠS, ANF


Mgr. Stanislava KRNÁČOVÁ

OSE, OST, OŠS


Mgr. Jana ŠKORŇOVÁ

OST, OŠS, OSE


MUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

ZKC


MUDr. Martina PÉTEROVÁ

ZKC


Mgr. Barbora Čerpáková


Mgr. Lenka VARGOVÁ

OSE, OST, OŠS


Mgr. Monika KAŠINOVÁ


…………..