Pedagogický zbor

Za chod školy zodpovedá riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula, poverená zástupkyňa riaditeľa Mgr. Lívia Bolčová a zástupkyňa riaditeľa pre odborné vyučovanie PhDr. Miroslava Sekulová. Koordinátorom prevencie negatívnych sociálnych javov je Mgr. Lívia Bolčová (konzultačné hodiny - streda od 10.00-14.00 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková (konzultačné hodiny - štvrtok - 8.00-13.00)

Mgr. Miroslav SEKULA

Riaditeľ školy


Mgr. Lívia Bolčová

Poverená zastupovaním riaditeľa


PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie


 
 

predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety

Vedúca PK je Mgr. Eva Czaková

Mgr. Eva CZAKOVÁ.....

MAT, CHE, OBN


Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ

SJL


Mgr. Ladislav NAGY.....

FYZ, INF, ETV


PhDr. I. MATÚŠKOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ

NEJ, DEJ, OBN


PhDr. Lucia HRIŇOVÁ

ANJ


Mgr. Marian SKRUTEK

TEV, GEG, OBN


Mgr. Miroslav ŠURAN

ANJ


Mgr. Marián KRUPČIAK

NBV


predmetová komisia pre odborné predmety

Vedúca PK je PhDr. Miroslava Sekulová

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

ZOE,PSP,ORZ,OKP


Mgr. Miroslav SEKULA

ORZ, ZKC, ZOE, PAT


Mgr. Lívia..... BOLČOVÁ

ZOE,OKP,


PhDr. Katarína DRUGDOVÁ

ZOE,OKP,PRP


Mgr. Kristína PAÚKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Beáta MURÍN

ZOE,OKP,


Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ

ZOE,OKP, AZD, PYJ


Mgr. Daša MURÍNOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

ZOE,OKP, ZET


Mgr. Angelika HERGELOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Barbora BARTOŠOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Lucia FAJČÍKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Alexandra MARKO

ZOE,OKP, AZD


Mgr. Lenka VARGOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Stanislava KRNÁČOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Iveta ČEMANOVÁ

ZOE,OKP,


MUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

ZKC


MUDr. Martina PÉTEROVÁ

ZKC


Mgr. Soňa REISZOVÁ

SIL


Mgr. Jana ŠKORŇOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Jana STIERANKOVÁ

ZOE,OKP, PYJ, LAT


Mgr. Mária KRUTKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Martina MOKRÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Monika KAŠINOVÁ

ZOE,OKP,


…………..