Pedagogický zbor

Za chod školy zodpovedá riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Erika Novodomská a zástupkyňa riaditeľa pre odborné vyučovanie PhDr. Miroslava Sekulová. Koordinátorom prevencie negatívnych sociálnych javov je Mgr. Lívia Bolčová (konzultačné hodiny - streda od 10.00-14.00 hod.), výchovným poradcom je PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková (konzultačné hodiny - štvrtok - 8.00-13.00)

Mgr. Miroslav SEKULA

Riaditeľ školy


Mgr. Erika NOVODOMSKÁ

Zástupkyňa riaditeľa


PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie


 
 

predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety

Vedúca PK je Mgr. Eva Czaková

Mgr. Eva CZAKOVÁ.....

MAT, CHE, OBN


Mgr. Erika NOVODOMSKÁ

SJL, ETV, ZET


Mgr. Andrea BÁLINTOVÁ

SJL


Mgr. Ladislav NAGY.....

FYZ, INF, ETV


PhDr. I. MATÚŠKOVÁ JÁNOŠÍKOVÁ

NEJ, DEJ, OBN


PhDr. Lucia HRIŇOVÁ

ANJ


Mgr. Marian SKRUTEK

TEV, GEG, OBN


Mgr. Miroslav ŠURAN

ANJ


Mgr. Marián KRUPČIAK

NBV


predmetová komisia pre odborné predmety

Vedúca PK je PhDr. Miroslava Sekulová

PhDr. Miroslava SEKULOVÁ

ZOE,PSP,ORZ,OKP


Mgr. Miroslav SEKULA

ORZ, ZKC, ZOE, PAT


Mgr. Mária PÁPAIOVÁ

ZOE,OKP, ZET


PhDr. Katarína DRUGDOVÁ

ZOE,OKP,PRP


Mgr. Kristína PAÚKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Beáta JURIGOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Ľubomíra MARTINSKÁ

ZOE,OKP, AZD, PYJ


Mgr. Daša MURÍNOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Lívia..... BOLČOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Angelika HERGELOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Monika KAŠINOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Barbora BARTOŠOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Lucia FAJČÍKOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Alexandra MARKO

ZOE,OKP, AZD


Mgr. Lenka VARGOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Stanislava KRNÁČOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Martina MOKRÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Mária KRUTKOVÁ

ZOE,OKP,


MUDr. Olina KOVÁCSIKOVÁ

ZKC


MUDr. Martina PÉTEROVÁ

ZKC


Mgr. Soňa REISZOVÁ

SIL


Mgr. Iveta ČEMANOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Jana ŠKORŇOVÁ

ZOE,OKP,


Mgr. Jana STIERANKOVÁ

ZOE,OKP, PYJ, LAT


…………..