Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní –

Primárna prevencia drogových závislostí a ďalších sociálno patologických
javov v školách a školských zariadeniach.

Mgr. Alexandra Marko

Konzultačné hodiny:

štvrtok 12:00-14:00


Odporúčané odkazy/linky pomoci:

  1. Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov 
  2. Linka dôvery Nezábudka https://dusevnezdravie.sk/potrebujem-pomoc/
  3. Internetové linky dôvery: https://ipcko.sk/ ,
  4. Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/
  5. Online poradňa https://prevenciakriminality.sk/
  6. Psychologická internetová poradňa pre mladých zdravotne znevýhodnených: https://dobralinka.sk/
  7. Linka pomoci na odvykanie od fajčenia – 0908 222 722 v čase od 8:00- do 15:00
  8. Deti a karanténa v čase pandémie COVID 19 – podpora duševného zdravia – DENNÍK DUŠEVNEJ POHODY – SČK: https://redcross.sk/korona/dennik-dusevnej-pohody/
  9. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: www.cpppap-lc.sk
  10. „Odpíšeme ti“ – linka detskej istoty pre deti a mladých ľudí – obete šikany. (možnosť volať anonymne a bezplatné t.č. 116111)