Nadácia Orange

Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporoval princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivoval ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.

Žiadatelia v ňom nežiadali o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Program ľudí motivoval, aby sa obzerali okolo seba, všímali si potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich neľahkej situácie.

https://www.nadaciaorange.sk/wp-content/uploads/2021/05/Darujte-Vianoce-2019.pdf

https://www.nadaciaorange.sk/sk/darujte-vianoce/