Global Money Week 24

Názov projektu:   GLOBAL MONEY WEEK

Trvanie:                 18. – 24.03.2024

Motto:

                    „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“

Cieľ: Zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov.

Cieľová skupina: Žiaci 1. - 4. ročníka denného štúdia študijného odboru Praktická sestra.

Zameranie: Začlenenie prioritných tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov nielen na teoretickom, ale aj na praktickom vyučovaní.

Spôsob realizácie: Rozvoj teoretických vedomostí využitím vlastných materliálov (prezentácie, pracovné listy, test) a praktických zručností hraním hier z FG.

 

Materiály SZŠ Lučenec:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov I. ppt
 2. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov II. ppt
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov I. ppt
 4. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov II. ppt
 5. Mena a odborná zahraničná stáž; pracovný list
 6. DPH – zdravotnícke pomôcky podliehajúce zníženej DPH; pracovný list
 7. e – test z FG v predmete AZD (administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ) ; elektronický test
 8. Didaktické hry z FG:
  1. Rodinný rozpočet
  2. Čo sa dá kúpiť za 5 eur?
  3. Doplňovačka
  4. Cestovná kancelária - cestujeme na odbornú stáž