Netradičné vyučovanie s Ivi centrom
22. februára 2020
Lyžiarsky na jedničku (foto + video)
24. februára 2020

Preškolenie zdravotníckych asistentov – 2023

Riaditeľ školy oznamuje zamestnávateľom a absolventom školy, ktorí zmaturovali v roku 2013 a skôr, že škola organizuje preškolenia na vyššie kompetencie.  V prípade dostatočného záujmu sa školenie uskutoční v mesiaci máj – jún.  Bližšie inštrukcie nájdete v organizačných pokynoch. Preškolenie realizujeme v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. Absolventi, ktorí zmaturovali pred rokom 2009 musia mať absolvované aj školenie „A“ (subcutánne injekcie). Školenie zabezpečuje zamestnávateľ po dohode so SZŠ – v prípade individuálnych prihlášok je potrebné počítať s navýšením ceny školenia podľa vzorca v ekonomickej smernici (menej frekventantov – vyššia rozpočítaná cena). Školenie sa organizuje za predpokladu dostatočného záujmu – počtu podaných prihlášok.

Vyhláška rozširuje rozsah praxe (kompetencie) zdravotníckych asistentov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.