V školskom roku 2020/21 OTVÁRAME večerné pomaturitné štúdium v odbore PRAKTICKÁ SESTRA a v učebnom odbore SANITÁR
• riaditeľ školy rozhodol o prijímaní uchádzačov pre školský rok 2020/21 bez prijímacích skúšok, ktorí splnia kritériách prijímacieho konania
• uchádzači, ktorí nebudú vedieť doložiť na prihláške potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, tak budú môcť urobiť dodatočne - do nástupu na štúdium – podmienkou je očkovanie proti hepatitíde
• podmienkou prijatia je účasť na zápise na štúdium