V školskom roku 2021/22

NEOTVÁRAME

večerné pomaturitné štúdium v odbore PRAKTICKÁ SESTRA a v učebnom odbore SANITÁR
VEČERNÉ ŠTÚDIUM OTVÁRAME KAŽDÝ DRUHÝ ROK