Euroscola 2024

Názov programu : Euroscola 2024

Zameranie :

 1. program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy
 2. výnimočná príležitosť pre študentov SŠ zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži
 3. možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu
 4. počas pracovného dňa účastníci rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín na rôzne aktuálne témy, pričom využívajú svoje jazykové znalosti na prezentáciu svojich názorov
 5. hlavným komunikačným jazykom pracovného dňa je angličtina

Účastníci : študenti SŠ

Realizácia :

 • usporiadanie jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. 
 • dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.
 • môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné.
 • na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod.

Termín : december 2023 – marec 2024

Okruhy možných tém v školskom roku 2023-2024:

 1. 20 rokov členstva v EÚ: Čo urobila Európa pre mňa?
 2. Európske voľby 2024 – naša spoločná zodpovednosť
 3. Čo urobil Európsky parlament v boji s klimatickou zmenou? 
 4. Čo urobil Európsky parlament v inej (konkrétnej) oblasti v poslednom parlamentnom období a ako to ovplyvňuje životy Európanov?

Hodnotenie : Kancelária EP na Slovensku

Vyhlásenie výsledkov : apríl 2024 , na slávnostnom podujatí víťazi predstavia svoje projekty. Výsledky budú následne zverejnené na internetovej stránke www.europskyparlament.sk.