krúžok vyučujúci
FIT krúžok   Mgr. Filipiaková, Mgr. Hergelová
Chemický krúžok Mgr. Czaková Eva
Krúžok dobrovoľníctva   Mgr. Paúková Kristína
Krúžok prvej pomoci PhDr. Drugdová Katarína  
Krúžok SOČ   Mgr. Lívia Bolčová Mgr. PhDr. Katarína Drugdová
Krúžok spevu a tanca Mgr. Dáša Murínová
Krúžok zdravej životosprávy A Mgr. Barbora Bartošová
Krúžok zdravej životosprávy B Mgr. Jana Škorňová
Krúžok zdravej životosprávy C Mgr. Beáta Jurigová
Nemecký krúžok PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta
Športový krúžok Mgr. Marián Skrutek