Untitled-1

Schválený projekt 2018-19

Názov : Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019
Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €
Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha Partnerské organizácie :
Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4
- odborná stáž vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol a v Nemocnici na Františku.
SZŠ a VOŠZ Zlín - odborná stáž Krajská nemocnica T. Bati
Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, Hradec Králové – odborná prax – Fakultná nemocnica Hradec Králové
Cieľ projektu :
- poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky - umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti - porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky - spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny - poskytnúť jedinečnú príležitosť pre profesijný rast žiakov aj sprevádzajúcich osôb - učiteliek odborných predmetov
Charakteristika :
Všetky tri české školy poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. Na konci úspešného pobytu žiaci získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár - Hodnotiaci záznam učebnej jednotky podľa ECVET-u. Výslednú známku z hodnotiaceho záznamu sa pretransformuje do hodnotenia predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v danom ročníku.

2018

2019