Denné štúdium

Prijímacie skúšky

DSC_0437-b
Riaditeľ školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania - zverejní zoznam uchádzačov na stránke školy. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium
Viac informácií

Večerné štúdium

DSC_0437-c-e1497873859614

V školskom roku 2021/22 NEOTVÁRAME večerné pomaturitné štúdium v odbore PRAKTICKÁ SESTRA ani v učebnom odbore SANITAR

Viac informácií

Vysokoškolské štúdium

Čo ďalej štvrtáci ?
DSC_0403-–-kópia
Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie – výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty…). V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl – www.portalvs.sk. Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ….) tiež nájdete na adrese: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi …
Viac informácií