Denné štúdium

Prijímacie skúšky

DSC_0437-b
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku do 15. mája 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania - zverejní zoznam uchádzačov na stránke školy. Do 4. júna 2020 doručí škole prijatý uchádzač , potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči neprijatiu. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí na uvoľnené miesta nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
Viac informácií

Večerné štúdium

DSC_0437-c-e1497873859614

V školskom roku 2020/21 OTVÁRAME 2 triedy večerného pomaturitného štúdia v odbore PRAKTICKÁ SESTRA a1 triedu v učebnom odbore SANITAR

Viac informácií

Vysokoškolské štúdium

Čo ďalej štvrtáci ?
DSC_0403-–-kópia
Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie – výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty…). V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl – www.portalvs.sk. Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ….) tiež nájdete na adrese: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi …
Viac informácií