Dvojročné večerné pomaturitné štúdium - PRAKTICKÁ SESTRA

- štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou,
- podmienkou prijatia je zvládnutie prijímacích testov z Biológie a Slovenského jazyka a literatúry (úroveň ZŠ), predloženie vysvedčenia o maturitnej skúške a zdravotná spôsobilosť, prihláška musí byť podaná do 31. mája

- štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov
- študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni
- zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení v rozsahu 800 hodín ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd. a domov dôchodcov )
- odborná prax sa absolvuje v prvom ročníku každý druhý týždeň a v druhom ročníku každý týždeň
- podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je
nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania

Pokyny k štúdiu VZA - šk. rok 2018-2019


- zápis do prvého ročníka sa uskutoční 4. septembra 2017 (utorok ) o 13:00 - podmienka štúdia !!!
neúčasť na zápise ruší rozhodnutie o prijatí!
vyučovanie sa začne v stredu 5. 9. 2018 – o 7.30 trvá do 15.30 - na prvé stretnutie priniesť:
potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde B ( aspoň absolvovať prvú očkovaciu dávku )
zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
potvrdenie - IBAN SK44 5200 0000 0000 0799 3228
rodný list a občiansky preukaz ( pre kontrolu osobných údajov )
prezúvky, biely plášť, zošity
- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne:
- predmety v 1. ročníku 1. polroka: ANF, PYJ, LAT, PVL, ORZ, AZD, ZKC, ZOE, PPS
- predmety v 1. ročníku 2. polroka: ANF, PYJ, AZD, ZKC, ZOE, OAZ
- podmienkou pre pokračovanie do ďalšieho ročníka je absolvovanie 90% vyučovania, hlavne profilujúcich praktických predmetov ( OAZ (prax), ZOE, PPS, AZD )
školským poriadkom je v priebehu štúdia zakázané tetovanie a piercing na viditeľných miestach
počas odbornej praxe – žiak si zakúpi zdravotnícku uniformu (objednanie zabezpečuje škola), biele prezúvky
- v prípade štúdia žiakov pracujúcich v zahraničí je nutné zladiť sa na spoločný termín
– 2 týždne na Slovensku a 2 týždne v zahraničí, to znamená prvé dva týždne septembrové:
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!