Nevládzete sa nadýchnuť?
19. februára 2020
Preškolenie zdravotníckych asistentov – 2020
24. februára 2020

Netradičné vyučovanie s Ivi centrom

Relax a uvoľnenie potrebuje každý z nás. Je dôležité vedieť, komu zveríte do rúk svoje telo a ako taká masáž prebieha, preto sme pozvali z Ivi centra  v Lučenci na náš predmet Základy ošetrovania a asistencie pani Marcelu Žitňákovú, matku a zároveň pracovnú asistentku synovi Ivanovi, ktorému všetci hovoria Ivi, lebo ako sám povedal, tak to má rád. Tiež sme sa dozvedeli, že je 3 v 1 – masér, majiteľ a šéf.

Ivi má Downov syndróm, ale napriek svojmu hendikepu dokázal, že je to len diagnóza, že človek keď chce alebo má pri sebe človeka, ktorý ho vie posúvať, či správne motivovať, dokáže veľa. Všetkým nám ukázal, že je to človek s veľkým srdcom a odhodlaním na sebe pracovať a posúvať sa ďalej.

Po milom privítaní a predstavení nás Ivi vniesol do tajov masérskeho umenia na dvoch dvojhodinových stretnutiach a podrobne porozprával i prakticky ukázal jednotlivé masérske techniky.

Teraz už vieme, že masáž zahŕňa hmaty trenia, vytierania, roztierania a hnietenia  s cieľom navodiť stav celkového uvoľnenia organizmu. Dôležité je prispôsobiť masážne techniky potrebám masírovanej osoby, aby sa dosiahol očakávaný účinok v regenerácii. Inšpirovaní ním sme ich vyskúšali na sebe navzájom a hoci sme iba začiatočníci, pocítili sme na tele i na duši čaro masáže. Najviac tie, ktoré sa prekonali a “poslúžili” ako modely samotnému Ivimu.

Ďakujeme Ivi centru za spestrenie výučby so štipkou svojského humoru od Iviho..

ivicentrum