Voľby do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole
2. marca 2020
Nebezpečná závislosť
5. marca 2020

Stretnutie s Hviezdoslavom

„ Umelcom sa treba narodiť, rečníkom sa možno stať. “

Na každoročné umelecké rande s P.O.Hviezdoslavom bolo prihlásených 10 recitátoriek, no kvôli chorobe prišlo 6 študentiek. „Spoločnosť“ alebo porotu im robili pán riaditeľ a pani profesorka Bálintová. Tradíciu školského kola Hviezdoslavovho Kubína tento rok zachránila hlavne nová krv na našej zdravotke, naše prváčky. Mali sme zastúpené obidve kategórie v umeleckom prednese.

1.Kategória POÉZIA : Simona Malčeková (1.B), Kristína Skýpalová (1.B), Janka Sihelská (2.A)

2.Kategória PRÓZA: Viktória Jonášová (1.A), Janka Alexiová (1.A), Laura Oláhová (2.A)

Aj keď porota označila za víťazky všetky účastníčky školského kola kvôli osobnému záujmu o rečníctvo a krásu slova, do obvodného kola  postupujú len 2 recitátorky:

Janka Sihelská – poézia

Viktória Jonášová- próza

Blahoželáme a držíme palce!

A.B.