Slávnostné vyradenie absolventov
29. mája 2020
DAROVANIE KRVI V RÚŠKACH…
29. júna 2020

Korona nezastavila Hviezdoslava v Lučenci

Aj napriek tejto neľahkej situácii sme sa 25. júna zúčastnili na regionálnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy- 66.ročník  Hviezdoslavov Kubín. Našu zdravotku reprezentovali: Viktoria Jonášová z 1.A, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii próza a Janka Sihelská z 2.A, ktorá obsadila 2.miesto v kategórii poézia. Atmosféra v krásnych priestoroch radnice v Lučenci bola veľmi príjemná, no stres z nás opadol, až keď sme skončili svoj prednes. Nadobudli sme nové skúsenosti, dostali sme rady na zlepšenie nášho recitačného prejavu. Strávili sme umelecké predpoludnie, ktoré sa nám veľmi páčilo a obohatilo nás.

Janka S.