Konečne prázdniny!?
30. júna 2020
Škola opäť ožila
7. septembra 2020

Tešíme sa na vás… prosíme bez vírusu

Mimoriadne dlhé prázdniny končia a začína školský rok s obavami o jeho priebeh. Budeme robiť, čo je v našich silách, aby to všetko dobre dopadlo, ale učitelia na to sami nestačia. Potrebujeme vašu pomoc, viac ako inokedy. Pomoc žiakov i rodičov, aby sme zostali zdraví. Je neprijateľné, aby sa škola vychovávajúca budúcich zdravotníkov pre nezodpovednosť dostala do karantény. Preto prosím – ZODPOVEDNE! Všetko dobré v novom školskom roku vám želá riaditeľ školy.

Informácie  pre Zákonného zástupcu žiaka, dospelého žiaka:

  • Zabezpečiť pre svoje dieťa/seba každý deň dve rúška ( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a jednorazové papierové utierky
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa/seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu/dospelého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Informácie  pre žiakov SZŠ o zahájení šk. roka 2020-21

Príchod do školy  o 7.30 hod – rovno do svojej triedy, nezdružujte sa pred školou ani na chodbách. Slávnostný nástup na dvore nebude. Pekne sa oblečte – fotiť sa bude!. Rúško je povinné po celý čas v interiéri, aj v triede – viac v DESATORE!

Prineste si so sebou :

  • všetky ročníky – vyplnený zdravotný dotazník + tašku na učebnice
  • prváci – potvrdenie od lekára, ak ste ho ešte nepredložili (potvrdenie o spôsobilosti) , občiansky preukaz, rodný list,  vysvedčenie z 9. ročníka, poznámkový zošit, pero, prezúvky (nie tenisky, otvorená obuv)

Triedy pre 1. ročník sú pripravené na  2. poschodí. Menný zoznam nájdete na dverách učební.

Tešia sa na Vás Vaši triedni učitelia  a skvelý pedagogický zbor.