Aj takto pomáhame onkologickým pacientom – 7. apríl ,,Deň narcisov“
11. apríla 2017
Na krajskej prehliadke SOČ – tretie miesto
18. apríla 2017

Deň Zeme sme si uctili prácou (video)

12. apríla žiaci 1. ročníkov, so svojimi pedagógmi, pod záštitou MsÚ Lučenec, vyzbrojení rukavicami, plastovými vrecami a dobrou náladou  vyčistili Mestský park od areálu  školy až po futbalové ihrisko a skrášlili si areál školy okolo obidvoch budov. Prácou sa poďakovali za  všetky dary našej planéte Zem a po dobre vykonanej práci a s dobrým pocitom v duši sa spokojne rozišli na Veľkonočné prázdniny.