Obväzovali sme sa na diaľku
4. decembra 2020
Online deň otvorených dverí sa vydaril
16. decembra 2020

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv v šk.roku 2020/2021

„Bez slobody myslenia nemôže existovať žiadna múdrosť a bez slobody slova nemôže existovať žiadna sloboda.“
Benjamin Franklin

Dňa 4.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže v online priestore. Jedná sa už o XXIII. ročník súťaže a  III. ročník ceny profesora Miroslava Kusého, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom je Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv v spolupráci s UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Nosná téma XXIII. ročníka OĽP je: “Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách“. Školského kola OĽP sa zúčastnilo 8 žiakov. Úlohou žiakov bolo riešiť problémové úlohy z tematiky ľudských práv, ktoré sa týkajú povinnej karantény, interupcií, kyberšikany, migračnej krízy, diskriminácie. Všetci žiaci dokázali, že problematika ľudských práv im nie je cudzia, a v ich živote zohráva dôležité miesto. Priamo do krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční 11. februára 2021 v Banskej Bystrici postúpil žiak Filip Priškin z IV.B triedy, 2.miesto obsadila žiačka Lucia Peťková z II.A triedy a 3.miesto obsadil žiak Ladislav Gregor z I.A triedy. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme!

1.miesto Filip Priškin (4.B)

2.miest Lucia Peťková (2.A)

3.miesto Ladislav Gregor (1.A)

Víťazom srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným!

Mgr. Lucia Fajčíková