Od pondelka sme opäť všetci v škole!
3. februára 2021
Európsky týždeň odborných zručností nám priniesol 2. miesto v rámci Slovenska
5. februára 2021

Maturita a čo ďalej?

     Každý študent túži po chvíli, kedy bude mať úspešne odmaturované a konečne sa mu otvorí reálny a slobodný svet. Nevie sa dočkať chvíle, kedy bude súčasťou dospelého sveta a bude mať svoj život pevne v rukách len on sám.

     Dni ubehli a maturitu máš pred sebou…. Nastal ten čas, kedy sa máš rozhodnúť, čo so svojím životom. Hlavou Ti prebehne myšlienka: Čo ak premárnim nasledujúce roky niečím, čo ma nakoniec ani nebude baviť? A… ako mám vlastne vedieť, čo ma bude napĺňať?

      Ako správne dieťa „internetovej generácie“ si otvoríš google a začneš hľadať, kam ďalej. Možno uvažuješ nad štúdiom na vysokej škole, no nevieš, pre ktorú z toho množstva škôl sa máš rozhodnúť, možno preferuješ prax a máš pocit, že na výške ju nezískaš a možno rozmýšľaš nad štúdiom v zahraničí, kde by Ti školy možno dali priestor dosiahnuť viac.

     V mesiaci január absolvovali naši študenti 4. ročníka prostredníctvom aplikácie Zoom on-line prednášku s výchovným poradcom. Prednáška bola zameraná na informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách (VŠ). Zároveň bola študentom poskytnutá inštruktáž k vypĺňaniu prihlášok na VŠ v papierovej a elektronickej forme. Výchovný poradca upozornil študentov na dôležité termíny a včasné odoslanie prihlášok na VŠ. Ďalej študentov oboznámil s ponukou Gaudeamus 2021 on-line www.gaudeamus-sk.sk , ktorá sa rozhodla pokračovať v on-line prednáškach a predstavovaní ďalších vysokých škôl na Slovensku ako aj v zahraničí. Okrem toho ich priebežne informoval a postupne bude informovať o všetkých ponukách VŠ štúdia i on-line Dňoch otvorených  dverí VŠ.

     Milí maturanti, prajeme Vám veľa šťastia pri výbere správnej vysokej školy a veríme, že poskytnuté informácie boli užitočné a pomohli Vám pri rozhodovaní.

                                                                                       PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková

.

LINKY na VŠ – zdravotnícke odbory – prijímacie konanie a podmienky

https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/  do 28.2.2021

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/  do 28.2.2021

http://www.szu.sk/userfiles/file/Pedagogicky_odbor/Prijimacie_konanie/2021-2022/FO.pdf    do 28.2.2021

https://fzszu.sk/wp-content/uploads/2020/12/infoOstudiu2.pdf      do 26.2.2021 !!!

https://fzszu.sk/wp-content/uploads/2020/09/body.pdf                   Testy zdatnosti

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=191                                do 30.4.2021

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/o%C5%A1e_bc1.pdf  do 31.3.2021

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf  (potvrdenie lekára)

https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky/

https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/  do 31.32021  (+ potvrdenie lekár)

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programy        do 31.3.2021

https://www.ku.sk/images/dokumenty/fz/dokumenty/prij%C3%ADmacie_konanie/pk-2020-21/podmienky_bc._pre_ar_2021-2022.pdf        do 31.3.2021

https://www.unipo.sk/public/media/25781/Podmienky%20prijatia%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium%20v%20akr.%20%C5%A1t.programoch%20na%20FZO%20v%20ak.%20roku%202021-2022.pdf

https://www.unipo.sk/public/media/25781/Inform%C3%A1cie%20ako%20poda%C5%A5%20prihl%C3%A1%C5%A1ku%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium%20v%20ak.%20roku%202021-2022.pdf      do   31.3.2021

https://www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_prijatie_21_22%20AS.pdf   do 28.2.2021

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Prij%C3%ADmacie%20konanie/PKBc2021.pdf   do 28.2.2021 (zľava)

Brno

https://www.unob.cz/fvz/studium/Stranky/PR_bc_zachranar_prijimaci_zkouska.aspx
https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3/Eprihlaska

https://www.unob.cz/fvz/studium/Documents/PR/bc_zachranar_2021-22/FVZ_zdravzachr_podminky_2021-22.pdf  do 28.2.2021