Privítali sme ministra školstva.
3. júna 2021
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci ONLINE!
16. júna 2021

Inovujeme ďalej …

Vďaka 2. miestu v rámci Slovenska v súťaži Európsky týždeň odborných zručností iniciovaný Európskou komisiou sme zakúpili model ruky pre nácvik odberu krvi, zavedenia vasofix ihly či aplikácie i.v. injekcií v spolupráci s firmou Helago . Neostali sme „len“ pri ruke, zaujala nás ponuka virtuálnej učebne anatómie, či model dospelého človeka s priamym zabudovaním elektronického snímania na nácvik  kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorý nám priamou inštruktážou predviedli dvaja zamestnanci z firmy Helago. Ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.