Súťaž v poskytovaní prvej pomoci ONLINE!
16. júna 2021
Návšteva Kremnice
24. júna 2021

Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši…

…tentokrát realizovaná pri príležitosti Svetová dňa darcov krvi v zložení Nika Brinzová, Bianka Budzáková, Danielka Miksová a Veronika Hikkerová z tretieho ročníka. Spolu s p. Ubrankovičovou z miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice vo štvrtok 17. júna 2021 pomáhali pri rôznych úlohách (meranie fyziologických funkcií, získavanie anamnézy, vyplňovanie dotazníkov…), aby získali od darcov vzácnu tekutinu – krv. Tešíme sa spoluprácu, ktorá naša škola má aj v tejto oblasti. Zároveň ďakujeme študentkám za vzornú reprezentáciu školy, ktorú potvrdila aj p. Ubrankovičová : „Srdečne ďakujem za dievčence, boli šikovné a odviedli úžasnú prácu“.
M. Sekulová