13.9. – Deň pozitívneho myslenia & Medzinárodný deň čokolády – aj na zdravotke
13. septembra 2021
Opäť sme mohli mladších učiť prvú pomoc!
16. septembra 2021

Sme v Brne s Erasmus +

Po druhej vlne Covidu, tesne pred tou treťou, sa to podarilo a konečne sme mohli vyraziť na zahraničnú stáž. V nedeľu, 12.septembra, sme sa vybrali za novými zážitkami, skúsenosťami a poznávaním na dva týždne do Brna. Samotná cesta overila našu kondíciu – prenášať tie megakufre si vyžadovalo fyzickú zdatnosť nielen nás, ale i ostatných cestujúcich, ktorí nám veľmi ochotne pri prestupovaní pomáhali. Zrejme hlavne preto, aby včas nastúpili do vlaku, ktorý sme mierne povedané blokovali. Nakoniec sa to podarilo zvládnuť a v rovnakom duchu sme zahájili náš pobyt – teda s heslom – spoločne to dáme.  Dnes ráno pred siedmou hodinou nás pri vstupe do nemocnice čakala Mgr. Helena Čermáková, vedúca učiteľka praktického vyučovania SZŠ Brno, Jaselská, ktorá nás privítala a uviedla u p. námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Jany Zvěřinovej. Po milom a úprimnom úvode nás spolu s našou pani zástupkyňou pre odborné vzdelávanie a zároveň projektovou koordinátorkou PhDr. M. Sekulovou oboznámili s programom stáže. Pripravili pre nás nie len odbornú prax, ale aj exkuzie na rôznych klinikách a špecializovaných centrách.  Prvý deň sme sa na jednotlivých oddeleniach oboznamovali s ich prevádzkou, osobitosťami ošetrovateľskej starostlivosti a zajtra nás už čaká aj realizácia praktických výkonov, pod dohľadom vyučujúcich zo SZŠ Brno, Jaselská a našej Mgr. S. Krnáčovej. Zoznamujeme sa s prácou na oddeleniach Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne a to: I. Interní kardioangiologická klinika, I. Chirurgická klinika a II. Interní klinika.

Musíme konštatovať, že je nám tu super.  Spoznávame susedov spoza rieky Morava – iný kraj, kultúru, ľudí, ale hlavne máme možnosť na vlastné oči vidieť, ako prebieha odborná klinická prax našich rovesníkov na SZŠ v zahraničí. Veľmi si vážime, že tu môžeme pracovať. Okrem možnosti získavať nové a overovať si osvojené zručností, nám asi najviac učarovalo materiálno- technické zabezpečenie jednotlivých oddelení, ale aj ústretovosť a spolupráca zamestnancov fakultnej nemocnice i našich moravských spolužiakov. Napriek tomu, že sme tu len „ na návšteve“, cítime, že sme súčasťou fungujúceho tímu, za čo sme nesmierne vďační.