Lc,Pt,Dt,VK v červenom!
29. septembra 2021
Žltá je dobrá
8. októbra 2021

Never všetkému čo je na webe

Vplyv dezinformácií z internetu na naše životy

„Najväčší problém s citátmi na internete je ten, že si ťažko overíte ich pravosť“

  • Abraham Lincoln

Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)”, je projekt občianskeho združenia EQL. Dnes nám tento projekt priblížili Mgr. Martina Maráková, Andrea Bodorová a Štefan Bodor, ktorý bol vytvorený za cieľom zvýšiť občiansku a mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Médiá sú našou každodennou súčasťou. Dokážu vplývať na celú spoločnosť, formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. No žiaľ nie všetky informácie, ktoré prijímame sú pravdivé. Je veľmi ľahké uveriť “dobre vyzerajúcej” lži, čo dnes využívajú rôzne webové stránky. Zámerom projektu je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete. Prostredníctvom prednášky/školenia bolo študentom predstavená možnosť ako si osvojiť schopnosti orientovať sa v rôznych médiách, aby vedeli vyhľadávať, analyzovať a overovať získané informácie, aby sa z nich nestali len pasívni prijímatelia informácií. Získanie určitého mediálneho vzdelania a občianskej gramotnosti získa jedinec viac rozhľadu a posilní kritické myslenie. 

Týmto ďakujeme šikovnému tímu, ktorý nám sprostredkoval tak užitočné informácie, ktoré budú pre náš prospech. Študenti 1,2 a 3 ročníka.

Mgr. Alexandra Marko

Vplyv dezinformácií z internetu na naše životy

„Najväčší problém s citátmi na internete je ten, že si ťažko overíte ich pravosť“

  • Abraham Lincoln

Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)”, je projekt občianskeho združenia EQL. Dnes nám tento projekt priblížili Mgr. Martina Maráková, Andrea Bodorová a Štefan Bodor, ktorý bol vytvorený za cieľom zvýšiť občiansku a mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Médiá sú našou každodennou súčasťou. Dokážu vplývať na celú spoločnosť, formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. No žiaľ nie všetky informácie, ktoré prijímame sú pravdivé. Je veľmi ľahké uveriť “dobre vyzerajúcej” lži, čo dnes využívajú rôzne webové stránky. Zámerom projektu je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete. Prostredníctvom prednášky/školenia bolo študentom predstavená možnosť ako si osvojiť schopnosti orientovať sa v rôznych médiách, aby vedeli vyhľadávať, analyzovať a overovať získané informácie, aby sa z nich nestali len pasívni prijímatelia informácií. Získanie určitého mediálneho vzdelania a občianskej gramotnosti získa jedinec viac rozhľadu a posilní kritické myslenie. 

Týmto ďakujeme šikovnému tímu, ktorý nám sprostredkoval tak užitočné informácie, ktoré budú pre náš prospech. Študenti 1,2 a 3 ročníka.

Mgr. Alexandra Marko