#ERASMUSDAYS NA SZŠ – DAROVANIE KRVI …
14. októbra 2021
#ErasmusDays pokračujú
18. októbra 2021

Nádej v podobe zelených stužiek zavítala aj k nám….

Po dlhých úvahách a mnohých nápadov sme sa rozhodli zorganizovať našu stužkovú slávnosť trošku netradičným spôsobom. Nazvali sme ju slávnostné odovzdávanie stužiek.

Deň „D“ nastal 15.októbra 2021, kedy sme sa zišli, samozrejme za prísnych epidemiologických opatrení, v kinosále Apollo. Naše pozvanie prijali naši učitelia, rodičia, príbuzní i blízki.

Po slávnostných príhovoroch, video- a fotospomienkach, recitácii a speve nám naša triedna učiteľka Mgr. Angelika Hergelová pripla naše zelené stužky. Následne sme s hrdosťou a vďakou zaspievali študentskú hymnu – Gaudeamus.

Záverom sme si prečítali a rozdali častušky, ktoré v krátkosti vyjadrili naše silnejšie či slabšie stránky v humornom podaní našich spolužiačok. Postupne sme si zapálili každý svoju sviečku, symbol svetla,  a spoločne sme vytvorili planúce srdce… Srdce, ktoré chceme rozdávať ľuďom, ktorých v živote stretneme.

Ďakujeme našim rodičom i starým rodičom za ich obetavú starostlivosť a lásku. Ďakujeme našim učiteľom, že nás vedú, učia a chcú z nás vychovať dobrých ľudí a dobré sestry s veľkým srdcom.

Sľubujeme, že urobíme všetko preto, aby sme sa stále zdokonaľovali v našom budúcom povolaní a poslaní a že úspešne zmaturujeme a vstúpime do sveta dospelých.

Kolektív 4. B