Chránené heslom: Anketa šikanovanie
24. mája 2022
Zdravoťáci na psychiatrii
26. mája 2022

Psychológia trochu inak

uniqe

Po náročných testoch a hodinách plných učenia sme si v témach 3 ročníka dopriali jednu trochu voľnejšiu – zdravotno-výchovná činnosť. Našou úlohou bolo vytvoriť úlohy, programy edukatívneho charakteru a  zrealizovať ich vo forme plagátu, hračky, prezentácie, pexesa… Usilovali sme sa vytvoriť použiteľnú učebnú pomôcku pre starších, aj mladších. Všetkým sa to podarilo na jednotku, aj sme sa pri tom príjemne zabavili. Prikladáme fotografie našich krásnych výtvorov. Hračky či pexeso alebo rôzne makety budú možno využité v dňoch edukácie o prvej pomoci na základných alebo materských  školách, plagáty aj v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ambulanciách. Ďakujeme našim milým učiteľkám PhDr. Sekulovej a Mgr. Murínovej za podnetné a nápadité hodiny.  

Lucka 3.A