AKO DOMA…
15. júna 2022
NA SHLEDANOU KARLOVY VARY
18. júna 2022

OTY s dvomi učiteľkami

Dnes netradične, dve pani učiteľky na hodine… Pozvali sme si našu milú pani uč. Angeliku Hergelovú
na hodinu ošetrovateľských techník, aby nám priblížila problematiku bazálnej stimulácie. Krátkym
úvodom nás oboznámila so základnými a nadstavbovými prvkami bazálnej stimulácie. Samozrejme
sme si chceli aj niečo rýchlo osvojiť, a tak nám vysvetlila a naučila nás dôležitosť a význam iniciálneho
kontaktu, ukázala ako polohovať pacienta do múmie či hniezda. Zistili sme, že aj natieranie krému sa
dá urobiť príjemnejšie pre pacienta pomocou MSD čiže masážou stimulujúcou dýchanie. Na vlastnej
koži sme zistili pozitívne a upokojujúce účinky bazálky.
Za jej užitočné rady veľmi pekne ďakujeme. 2A