Vybalení záchranárskymi brašnami…
21. júna 2022
Maratón darovania krvi…
22. júna 2022

Úspešný Job-shadowing za nami…

Alebo jednoduchšie povedané „stínovaní“ absolvovali štyria učitelia odborných predmetov
v Hradci Králové a v Českých Budějoviciach  v Českej republike vďaka programu Erasmus +. Od 30. mája. až do 18. júna PhDr. Katka Drugdová, Mgr. Lívia Bolčová, PhDr. Miroslava Sekulová a Mgr. Miroslav Sekula porovnávali systémy odbornej výučby obidvoch krajín, spoznávali na jednotlivých hodinách rôzne inovatívne metódy vyučovania, zhotovovali hospitačné záznamy, oboznamovali sa s informačným systémom cez platformu Moodle, nahliadli do pedagogických dokumentov študijných programov, diskutovali s vedením škôl a zároveň rozširovali svoje portfólio. Nekonečné množstvo nových informácií potrebovali vstrebať aj pri spoznávaní histórie obidvoch miest, na čo poukazujú aj priložené fotografie. Hlavným cieľom tieňovania bolo získanie nových poznatkov, ale cieľ sa naplnil navyše – vytvorením priateľstva a veľmi peknej vzájomnej spolupráce. Už v septembri sa opäť vrátime do Čiech s 8 žiakmi na odbornú stáž…

Inovácia vzdelávania v odborných predmetoch