Je nám teplóóóó
29. júna 2022
Koncoročný výjazd zborovne sa vydaril
6. júla 2022

Voda, slnko, párty, klub, relax….

„Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svieti rovnako na všetkých z nás tak sa nemrač…“ Takto znie refrén známej piesne a týmito slovami začíname aj my letné prázdniny. Ďalší školský rok je za nami a musím konštatovať, že úspešne. Maturanti po dvoch rokoch opäť maturovali, napriek dištančnej výučbe sme zvládli aj prax, absolvovali sme lyžiarsky, plavecký výcvik, exkurzie, mnohé zahraničné stáže, darovania krvi, prednášky, semináre, súťaže… Skoro by sa dalo povedať, že to bol normálny školský rok. Vieme, že tomu tak úplne nie je, ale prázdniny sú čas na relax, reset a dobitie bateriek pre všetkých- ako žiakov, tak aj učiteľov. Prekvapením pre nás bola návšteva pani Ubrankovičovej zo spolku Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši. Osobitne sa poďakovala vedeniu školy za vynikajúcu spoluprácu, ako aj žiakom, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých akciách. Vďaka patrí ale všetkým žiakom, ktorí spolupracujú so Slovenským červeným krížom v jednotlivých miestnych spolkoch.
A ešte mi nedá nespomenúť pochvaly riaditeľom školy, ktorá bola udelená týmto žiakom:
I.A Eliška Mária Pastorková – za vzorné štúdium
I.B Liliana Rudlová – za výborný prospech a reprezentáciu školy.
III.A Viktória Jonášová – výborný prospech a reprezentáciu školy.
III.B Veronika Peťková – za výborný prospech a reprezentáciu školy v SOČ a Prvej pomoci

V závere prajem všetkým krásne, pohodové leto plné pozitívnych zážitkov, skúsenosti, oddychu a pohody. Vidíme sa v školskom roku 2022/2023.


S.Krnáčová