Cyklopotulky do Haliče
23. septembra 2022
Náš školský parlament opäť zasadá !
28. septembra 2022

Krtíšske dni…

…sa minulý týždeň tiež niesli v znamení zdravotníckej pomoci našich študentov. Tentokrát to boli L. Gorčiová, E. Klátiková, N. Čapliarová z 3. ročníka a stabilní členovia M. Kováč, S. Stojková, B. Plánková a A. Backo zo 4. ročníka pri darovaní krvi, ale aj pri Krtíšskom vinobraní. Obidve akcie sa niesli pod taktovkou pani Ubrankovičovej z Miestneho spolku SČK vo Veľkom Krtíši. Študenti pomáhali pri meraní fyziologických funkcií, meraní glykémie, zbere údajov a rôznych iných aktivitách. Tešíme sa spolupráci, ktorú naša škola má aj v tejto oblasti.

M. Sekulová