Získali sme prax v zahraničí
19. októbra 2022
ERASMUSDAY POKRAČUJE V DAROVANÍ KRVI…
20. októbra 2022

„Zrnko zdravia“

Dňa 19. októbra 2022 sa na našej škole uskutočnila akcia ku Svetovému dňu výživy. Hlavným bodom programu bolo ukázať žiakom, aká je dôležitá zdravá výživa v živote človeka , k jeho kvalite a dĺžke. Deň prebiehal vo veselom duchu. Žiaci pred začiatkom vyučovania priniesli svoje zdravé koláče spolu s receptom a tým sa zapojili do súťaže o najzdravší koláč. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre žiakov , učiteľov a ostatných zamestnancov školy ochutnávky zdravých jedál , ktorého obsahom boli zdravé koláče, nátierky, mliečne výrobky, ovocie či zelenina. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov .
Ocenené boli prvé tri miesta.
1.miesto : Adam Novák I.B
2.miesto : Emma Mališová III.B
3.miesto : Marco Baláž I.A
V tento deň sa konali aj prednášky súvisiace so zdravou výživou a problematikou obezity v prvých ročníkoch. Prednášky viedli žiačky štvrtého ročníka. Srdečné poďakovanie patrí našim ochutnávačom, hlavne našim sponzorom : firme ALFA BIO Banská Bystrica, DM drogérie Lučenec a Zvolenskej mliekarne. Veľké poďakovanie by sme chceli vysloviť aj organizátorke tohto dňa Mgr. Kristíne Paúkovej a všetkým pedagógom, zamestnancom našej školy, ktorí prispeli ku dňu zdravej výživy a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

Tešíme sa aj budúci rok!